Radikaliserede embedsmænd og forskere?

Trænger vi til et prøvevalg på Aarhus Universitet og Naturstyrelsen?

Det har altid været populært, at lave prøveafstemninger – fx på gymnasier eller på landbrugsskoler for den sags skyld.

Det er egentlig utroligt at man gider, da man jo kender resultatet på forhånd. Gymnasieeleverne ender med rødt flertal og landbrugsskoleeleverne med blåt – om de økologiske landbrugsskoler gør en undtagelse og ender rødt, skal jeg ikke kunne sige, men det er da tænkeligt. Nu er mit forslag om prøvevalg på Aarhus Universitet og i Naturstyrelsen egentlig også spild af tid, da resultatet vil være lige så sikkert som ammen i kirken!

I dag har jeg haft fornøjelsen af at læse et ”valg interview” af Finn Jørgensen på Møn. Finn er mælkeproducent og er vant til at komme tidligt op – så han var iflg. Landbrugsavisen en af de første på valgstedet.

Jeg kender faktisk en del til området, da jeg har boet der – og i øvrigt har haft fornøjelsen af at rende på jagt i Finns skønne naturområde. Finn er nok mælkeproducent og effektiv landmand, men i modsætning til ”nogens” opfattelse af sådanne, så tænker Finn i både produktion og natur. At plante hegn, bibeholdte vandhuller (gamle mergelgrave), plante remiser og skabe hjørner til naturens dyr har en plads i Finns hjerte, sammen med kærligheden til de 200 højtydende malkekøer.

Når jeg har været på jagt og vi krydser vandløbet tæt på Finns stalde, er talen ofte gået på miljø.  (og til Naturstyrelsens information, hedder det et vandløb, fordi der løber vand og at vandløbet leder vand – det er de ikke altid klar over – de tror det skal bremse vand – men det har ikke noget med denne sag at gøre)

Snakken har gået, da der er meget fin vandkvalitet i dette vandløb – trods det faktum, at det løber tæt på produktionsbygninger og for enden af store marker.

Fra de ca. 200 ha. af Finns jord (iflg. Landbrugsavisen) ender drænvandet med at blive afledt til Stege Nor – i øvrigt sammen med drænvandet fra mange andre marker på Møn.

Og hvordan har miljøet i Stege Nor det så?

Jo, se iflg. ”Natura 2000 basisanalyse 2016-2021” er alt ok – men nu er modelmagerne (bagmændene bag vandområdeplanerne, Aarhus Universitet m.v.) og embedsmændene i Naturstyrelsen kommet frem til et helt andet resultat:

”Det er er en algesuppe, hvor intet liv trives”!!

Skal Finn (og mange andre i det område) leve op til målene i vandområdeplanen som de lærde har modelberegnet sig frem til for at gøre Stege Nor sund igen (!), så betyder det iflg. Finn, at han skal braklægge 120 ha. af hans areal (390 ha. i alt).

Finn har længe søgt dialog med politikere og embedsmænd, for at få dem til at indse at noget er galt (det ved vi jo at det er, da ingen fysiske målinger påviser udledninger i nærheden af de modelberegnede) og at det vil få store konsekvenser – ikke bare for Finn og hans familie, men også for følgeerhvervene (læs i øvrigt om input-output-matricer i mit blogindlæg 15. marts 2015)

Tilbage til indledningen om de (miljø) radikaliserede embedsmænd og forskere – og prøvevalget. Finn kommenterer nemlig følgende til mikrofonen:

“Uanset farven på regeringen, vi får, så vil jeg håbe, at de vil være opmærksomme på, hvad embedsmændene går og laver. For det er jo embedsmændene, der laver politikken i det her land. Ved Stege Nor er det helt klart, at det er embedsmændene i Naturstyrelsen, der laver dem på en baggrund, der ikke er fagligt klar,” siger Finn Jørgensen.

Det er vist egentlig politikerne der skal drive politik og ikke omvendt…

Og jeg kan kun tilføje, at Stege Nor bare er et af de grove eksempler – de af os der udleder til Odense Fjord, Mariager Fjord o.s.v., kender også budskabet.

Imens vi forsøger os med høringssvar for at gøre opmærksom på problemet, sidder embedsmændene M/K i Naturstyrelsen og hygger sig med forberedelserne på, hvordan de vil finde de store mængder yderligere reduktion i en kvælstof (nitrat) udledning, som ikke er der! Det gør de for sig selv, for de har ikke behov for at spørge nogen om råd – slet ikke, hvis de ikke bryder sig om de råd de får. Så de tænker store tanker og i et andet indlæg den 10. marts skrev jeg:

“Tænker du for meget, vil du skabe problemer, der slet ikke eksisterede til at begynde med”

Det er vel her vi er – jeg håber at algesuppen ikke helt har sat sig på modelberegnernes hjerner og håber som Finn, at fornuften i sidste ende kommer til at råde….

Please like & share:

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *