Åleglat embedsmand eller politiker?

Thomas Bruun Jessen turnererede i foråret landet rundt (forklædt?) som embedsmand.

Til en møderække om vandområdeplanerne, arrangeret af L&F / de lokale landboforeninger, havde jeg selv “fornøjelsen” at overvære den åleglatte “embedsmand” Thomas Bruun Jessen i aktion.

Det var faktisk ømt – og er ikke blevet mindre på det seneste, hvor samme “embedsmand” udtaler sig om de seneste rapporter om vandmiljøet, som ikke har været fremlagt før langt henne i processen om høringsrunder m.v.

Åleglat er manden. Uanset, hvad man forholder ham af urimeligheder og usikkerheder i grundlaget for de modelberegnede vandområdeplaner, henviser han til, at han da sørme stoler på forskerne på Århus Universitet og de ting de er kommet frem med.

Og nej-nej, det er slet ikke noget han og hans folk i Naturstyrelsen tager stilling til – de fremlægger det blot helt objektivt for politikerne, så disse kan træffe beslutninger (frit citeret).

Nu får Miljøstyrelsen som nævnt ovenfor så kritik af, at der langt henne i processen fremkommer data, som viser en langt større usikkerhed end der har været fremlagt (det vidste vi andre så godt i forvejen). Hvad svarer den glatte fyr?: “Der har været mange andre rapporter til rådighed og de sidste der er kommet, er ikke nødvendige for høringsprocessen”! Ikke nødvendige for høringsprocessen………

På det fynske møde, var der en markant landboforeningsmand fra Sjælland til stede. Han forfortalte “Ålen”, at med ansatte som ham i Naturstyrelsen, så var demokratiet reelt sat ud af funktion. Det var (ikke overraskende navnkundige Poul Fritzner (medlem af L&F’s primærbestyrelse), som kom med den melding – og man kan jo ikke give ham mere ret.

Den bandit til Thomas Bruun Jessen er jo ikke bare embedsmand – han er også politiker. Og han skal overhovedet ikke have holdninger til, hvorvidt vi finder det vigtigt at have adgang til rapporter og deres validitet – det skal han faktisk slet ikke blande sig i. Han er embedsmand (påstår han jo) og han har bare at ryste op med alt materiale – til tiden, hvilket er når det er færdigt. Så skal vi nok selv afgøre, om det er væsentligt eller ej.

Man fristes til at påstå, at ansatte på Århus Universitet, embedsmændene i Miljø/Naturstyrelsen o.s.v. driver mere politik end minister Brosbøl!!

 

Please like & share:

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *