Månedsarkiv: maj 2015

Stemplet med Ø

Landbrug & Fødevarer har lige givet deres konventionelle landmænd et ordentligt (undskyld mit sprog) spark i kuglerne….

Med posten fik jeg forleden dag et annoncetillæg med titlen: “Stemplet med Ø”.

Først trak jeg lidt på skulderen over endnu en omgang øko-propaganda. Dog med min sædvanlige respekt for, hvor mange penge Økologisk Landsforening kan hive ud af Dan Jørgensen og hvorledes de kan markedsføre sig. Det har jeg kommenteret ofte og gør det gerne igen – der kunne konventionelt landbrug lære noget.

Men så indtraf katastrofen. Da jeg får vendt bladet (annoncetillægget) om viser det sig gud hjælpe mig, at ophavsorganisationen er L & F. Der blev jeg stemplet med Ø af min egen organisation, som sidder i det forbistrede dilemma, at de prøver at favne alt. Inden jeg her til aften igen spotter udgydelsen (ikke udgivelsen) og har lyst til at fare i tasterne her på bloggen, når jeg heldigvis at læse ugens udgave af af det iøvrigt udemærkede GrovvareNyt.

Her skriver Gunner Buck – og jeg citerer som vanlig uden at spørge om lov:

Landbrug & Fødevarer:
– Når du køber økologisk sparer du dig selv for risikoen for rester af sprøjtemidler
– Økologi er baseret på naturlige metoder til at holde ukrudt og skadedyr nede, og der bruges
ikke syntetiske sprøjtemidler.
Når du køber økologisk, sparer du derfor dig selv for rester at sprøjtemidler.
Således lyder budskabet under overskriften Du sparer dig selv for sprøjtemidler
på bagsiden af et 12-siders annoncetillæg om økologi, som Landbrug & Fødevarer rundsendte
med JyllandsPosten onsdag den 27. maj.
Kommentar:
L&F burde skamme sig. Med det helt generelle udsagn om, at man kan spare sig selv
for risikoen for rester af sprøjtemidler ved at købe økologisk, falder Landbrug & Fødevarer
desværre i den grøft, som også andre fortalere for økologi tramper rundt i.
Med det udsagn fortæller Landbrug & Fødevarer jo alle forbrugere, at de kan risikere
rester af sprøjtemidler i alle ikke økologiske fødevarer.
Men det er lodret forkert. Fødevarestyrelsen og DTU Fødevareinstituttet tester hvert
år op mod 300 prøver af kød, mælk og honning.
Det entydige svar i de årlige rapporter år efter år – i hvert fald fra 2000 til 2013 er: – Der
blev ikke fundet pesticidrester i nogen af disse prøver.
L&F burde skamme sig.

Jeg fandt det mere fornuftigt at citere Gunner Buck, end selv at forfatte noget lignende. Han rammer helt enkelt sømmet på hovedet her.

Jeg har kun een tilføjelse for egen regning – hvad fanden bilder L&F sig egentlig ind!

Please like & share:

Bjørnebanden vil ikke i e-boksen

Det kommer bag på Kriminalforsorgens direktør, at bjørnebanditter ikke læser deres e-boks

Ind i mellem er ens øjne ved at falde ud af hovedet, når man læser hvad vi danskere kan finde på. Sidste nye skrig (da man var færdig med at tvangsindlægge de 90 årige til digital post), var at indkaldelser til afsoning udelukkende blevet sendt som digital post til de dømtes e-boks.

Nu viser det sig sør’me – og åbenbart til kriminalforsorgens store overraskelse – at “kundeklientellet” ikke er de flittigste læsere af e-boks!!

Således er antallet af udeblivelser fra afsoning steget kraftigt og runder nu snart 45 %.

Det er jo fantastisk og direktør Johan Reimann erkender offentligt, at det er for mange (efter angiveligt, at have holdt øje med udeblivelserne, efter overgangen til digital post. Jamen, det er jo flot, Johan..

Nå, så forventer sådan en bondetamp som jeg jo, at nu er det idiot-eksperiment aflyst, men nej. Nu vil Johan i tænke-boks om e-boks. Så derfor vil han nu indkalde både digitalt og fysisk, indtil han får en god idé til hvordan det fremadrettet skal gribes an.

Formanden for foreningen Fangenetværket er selv tidligere kriminel og han mener at Kriminalforsorgen burde have vidst, at denne “kundegruppe” har store udfordringer i forhold til it og synes faktisk det er helt urimeligt – altså at hans medlemmer pludselig en dag bliver anholdt for ikke at være mødt op.

“Jeg kan slet ikke forstå, at man har trukket det her ned over hovedet på en målgruppe, som, man ved, har store udfordringer i forhold til it. De ser simpelthen ikke de digitale breve og står derfor helt uforstående, når de pludselig en dag bliver anholdt for ikke at være mødt op i fængslet”, udtaler han.

Peter Skaarup fra Dansk Folkeparti har talt for at forlænge de dømtes straf med det antal dage de udebliver – her har journalisterne haft fat i organisationschef i Foreningen for tidligere dømte. Han afviser på det bestemteste den idé, da han finder det helt urimeligt at straffe folk for ikke at møde op – til noget, som de ikke var klar over, at det skulle møde op til…..

Ak ja, der kan være lidt “langt hjem” i lille DK, når de lærde ruller sig ud.

Men for at sætte lidt kolorit på det hele, synes organisationschefen forresten, at man hellere skulle give de kriminelle nogle it kurser, så de kan klare sig i samfundet. Ideen lyder besnærende, men man frygter jo at disse digitalt analfabetiske bjørnebanditter så bare vil kaste sig over økonomisk it-kriminalitet – og bruge deres nye evner på at rode i min e-boks. Det kan de sikkert godt finde ud af 🙂

 

Please like & share:

Åleglat embedsmand eller politiker?

Thomas Bruun Jessen turnererede i foråret landet rundt (forklædt?) som embedsmand.

Til en møderække om vandområdeplanerne, arrangeret af L&F / de lokale landboforeninger, havde jeg selv “fornøjelsen” at overvære den åleglatte “embedsmand” Thomas Bruun Jessen i aktion.

Det var faktisk ømt – og er ikke blevet mindre på det seneste, hvor samme “embedsmand” udtaler sig om de seneste rapporter om vandmiljøet, som ikke har været fremlagt før langt henne i processen om høringsrunder m.v.

Åleglat er manden. Uanset, hvad man forholder ham af urimeligheder og usikkerheder i grundlaget for de modelberegnede vandområdeplaner, henviser han til, at han da sørme stoler på forskerne på Århus Universitet og de ting de er kommet frem med.

Og nej-nej, det er slet ikke noget han og hans folk i Naturstyrelsen tager stilling til – de fremlægger det blot helt objektivt for politikerne, så disse kan træffe beslutninger (frit citeret).

Nu får Miljøstyrelsen som nævnt ovenfor så kritik af, at der langt henne i processen fremkommer data, som viser en langt større usikkerhed end der har været fremlagt (det vidste vi andre så godt i forvejen). Hvad svarer den glatte fyr?: “Der har været mange andre rapporter til rådighed og de sidste der er kommet, er ikke nødvendige for høringsprocessen”! Ikke nødvendige for høringsprocessen………

På det fynske møde, var der en markant landboforeningsmand fra Sjælland til stede. Han forfortalte “Ålen”, at med ansatte som ham i Naturstyrelsen, så var demokratiet reelt sat ud af funktion. Det var (ikke overraskende navnkundige Poul Fritzner (medlem af L&F’s primærbestyrelse), som kom med den melding – og man kan jo ikke give ham mere ret.

Den bandit til Thomas Bruun Jessen er jo ikke bare embedsmand – han er også politiker. Og han skal overhovedet ikke have holdninger til, hvorvidt vi finder det vigtigt at have adgang til rapporter og deres validitet – det skal han faktisk slet ikke blande sig i. Han er embedsmand (påstår han jo) og han har bare at ryste op med alt materiale – til tiden, hvilket er når det er færdigt. Så skal vi nok selv afgøre, om det er væsentligt eller ej.

Man fristes til at påstå, at ansatte på Århus Universitet, embedsmændene i Miljø/Naturstyrelsen o.s.v. driver mere politik end minister Brosbøl!!

 

Please like & share:

Landbrugseffekten

Det har holdt hårdt med følgeerhvervenes opbakning!

Men flere og flere melder sig nu under fanerne og anerkender “landbrugseffekten” på deres erhverv. Herunder har jeg indsat et par link til nogen af de seneste support-indlæg, som jeg synes fortjener ros.

http://www.hk-hornsyld.dk/landbrugets-krise-er-samfundets-krise

http://riglandmand.dk/2015/05/hjaelp-til-landbruget-er-en-haand-til-vognmaendene.html

Tænk, hvis de ansatte i NaturErhverv og miljøstyrelsen også skønnede på landbrugseffekten med hensyn til deres liv og levned.

Øhh – her vil de onde nok le en skraldlatter og påstå, at disse mennesker netop er helt 100 % bevidste om landbrugets positive effekt på deres beskæftigelse og indkomst. Derfor har de stor fokus på dagligt at komme op med nye umuligheder, som de kan tjene deres levebrød på. Nye forordninger, love og planer – som efterfølgende skal kontrolleres o.s.v.

Jo, man kunne jo godt få tanken:-)

 

God læselyst.

Please like & share:

Causeringer i ”plejesporet”

En skøn dag på vej hjem fra jobbet med radioen kørende, kan nyhedsstrømmen få tankerne til at flyde, alt imens man glæder sig til at komme hjem og afsted med bl.a. ”sprøjtetraktoren”.

”Sprøjtetraktoren”!! Det lyder giftigt og da den jo kører frem og tilbage i ”sprøjtesporet”, bliver det jo kun endnu mere giftigt. Men er det nu et sprøjtespor, flyder tankerne videre da jeg næste dag er tidligt oppe og ude med den gule tank.

Til min store morskab, går debatten nu på, at vandværkerne foretrækker at etablere drikkevandsboringer på landbrugsarealer, der har været intensivt dyrket i over 90 år.

Man kan analysere sig frem til meget lave værdier af nitrat og umålelige værdier af pesticider. Det er s’gu godt nok nye toner! Parolen har jo – trods protester og modsat bevisførelse fra landbruget været – at de satans bønder sviner grundvandet til. Nu kan man ikke finde rent vand i nærheden af byerne! Det er da en interessant erkendelse – så der venter en ordentlig regning til byboerne, når de skal i gang med at lave nye kloakker, skille regnvand fra kloakvand og rense deres spildevand på et højere niveau.

Tilbage til sprøjtetraktoren – tankerne flyder igen. Viser det sig virkelig, at jeg ved at gøde mine marker med det ellers så negativt ladede ”kunstgødning” (det er i øvrigt meget naturligt), sprøjte mine marker og ellers producere en masse foder til folk og fæ, ligefrem holder undergrunden ren til mine efterkommere? Jeg causerer videre og beslutter med mig selv, at jeg i fremtiden kun vil kalde det for ”plejesporet”.

Over på den anden side af skellet, fik mine naboer i foråret lagt gylle ud på deres marker. ”Slangeudlæggeren” har kørt i ”plejesporet” og det lugter faktisk næsten ikke af gylle, da en del har været over biogassen, så vi alle kan få del i gylle-guldets værdier til opvarmning m.v. Gyllen sparer os for uhyrlige mængder import af næringsstoffer udefra.

Jeg tænker videre. Hvorfor hader så mange mennesker gylle – det er jo bare dyrenes møg og tis, der er blandet sammen. I Morten Korchs (og min fars) tid kørte man lort ud med møgsprederen, som havde ligget i møgstak (ofte i gårdspladsen eller bag stalden) tæt på drikkevandsbrønden. Ajle (tis-tanken) var en gammel sprækket sag, som da holdt det meste inde. Det var tider – noget andet end det man byder mine naboer med husdyr i dag. Der er både beholderkontrol og store bøder, hvis der er en sprække i betonen – men hvad med menneskegyllen?

”Menneske-gylle”, flyder tankerne videre. Det har ingen ondt af eller hvad? Borgerne producerer lystigt store mængder menneskegylle hver eneste dag og det har de gjort siden Arvids dage. Lige fra lokumsspandes tid. Min far fortalte altid, at han som dreng blev sat til at tømme lokumsspanden direkte i rabarberne. Pigerne på gården skulle så lige rage avispapiret (anvendt til tørring) væk, inden de om foråret rev rabarber af til tærterne!

Men det var før, vi begyndte at fylde albyler og diverse andre overskudsprodukter i kummen. Det er faktisk klamt at tænke på, at vi lader alle de gode næringsstoffer til spilde – hvad med økologerne – de må da kunne bruge det!

Det er imidlertid ikke let for økologerne – for menneskegylle er sørme ikke særlig økologisk af føromtalte årsager. Det er et stort sammensurium af nedløbsvand, vaskemaskinevand, østrogener og lokumsvand. Det er faktisk lidt klamt, at det ikke kan anvendes.

Skulle man montere en sensor på folks lokummer, så der går en alarm, når man kyler en albyl i hullet!? Det kunne være sådan en gult kort ordning, som landbruget har på medicin!

Der er gået lidt tid siden jeg var i ”plejesporet”, men nu er jeg derude igen. Da får jeg en tanke. Jeg producerer sådan rundt regnet 100.000 bajere pr. ha. maltbyg. Kan man producere 50.000 bajere pr. ha. i økologisk maltbyg, tror jeg man skal være heldig – men det sker kun, hvis der er brugt godt med konventionel gylle. Så man løber ikke kun tør for mad, hvis vi alle skal producere økologisk – man bliver s’gu også tørstig!

Jeg vender i ”plejesporet” og kigger over mod min økologiske nabos rabarber. Han er ikke rigtig økolog – har han fået at vide af en anden økolog. Fordi han ikke kun gør det af religion, men også for pengenes skyld. ”Men det er der ikke noget at gøre ved”, siger den festlige fyr. ”Jeg kan ikke spille guitar og har aldrig røget hash”.

Hov, der var ”vores” Agerhøns – et par, som holder fast til her. De er ellers sarte, men mine giftudledninger er åbenbart ikke nok til at holde dem væk. Der står “kokken” og holder øje med hønen, som går og piller i mit plejespor – heller ikke dem har jeg slået ihjel og der er bare gang i harerne. De formerer sig p.t. som fluer og jagter lystigt rundt i bygmarken ved siden af.

I radioen kører et indslag om de snart kun 35 huse der er tilbage på Læse – tækket med tang eller Ålegræs. Årsagen til at de er så sjældne er, at man måtte stoppe med at tække med Ålegræs – det døde pludseligt engang omkring 1930’erne – angiveligt, uden at nogen eksperter kan forklare hvorfor. Jeg åbner for trykket på sprøjten imens jeg tænker: ”30’erne, okay – så kan det s’gu da ikke ha’ været bøndernes kunstgødning, der tog livet af det dengang”

Så tænker man uvægerligt, om der også i 2015 kunne være andre årsager (end kun bøndernes virke), når Ålegræssets er på tilbagetog.

Nå, jeg er færdig med at sprøjte og skal tisse. Da jeg har haft stråforkorter i tanken, så vasker jeg altid hænder før jeg tisser…

 

 

Please like & share:

Farmer welfare is important too.

“Farmer welfare is important too” eller “Bondens velfærd er også vigtig”

Jeg var på en udendørs landbrugsmesse i Canada sidste år. Der kom nogle heftige byger, som drev folk i læ ind i mellem.

Det var faktisk ikke svært at finde ly – hvis ikke der var et telt i nærheden, kunne man uden at bukke sig, sagtens finde ly under en af de selvkørende sprøjter. Jo, der er ikke kun højt til loftet i Canada – der er også frihøjde på sprøjterne (se billede:-))

Imens vi ventede på at folk kom rundt på messen om morgenen, gav jeg mig til at bladre i de magasiner som blev delt rundt – heriblandt var ”Ontario Hog Farmer” juli/august 2014-nummeret.

En artikel med overskriften: ”Farmer welfare is important too” fangede mine øjne.

Mike Sheldon, formand for den engelske organisation ”Red Tractor Assurance” havde holdt indlæg på en konference i Winnipeg året før.

”Red Tractor Assurance” opsætter kort fortalt (du kan læse mere her http://www.redtractor.org.uk/home) anerkendte standarder i forskellige produktsektorer og på tværs af forsyningskæden.

Standarderne dækker fødevaresikkerhed, dyrevelfærd, miljøbeskyttelse, sporbarhed og er et krav for at levere til mange af de store forhandlere i Storbritannien.

Standarderne starter før gården med fx foder og læggekartofler og dækker hele forsyningskæden fra gårde, husdyr og produkter, transport, auktioner og samlecentraler til mad og kødbehandling. Sheldon har i øvrigt en masse interessante synspunkter omkring dette – men den tager vi en anden gang.

Mike Sheldon udtalte, at i en verden med fuld opmærksomhed på dyrs rettigheder og velfærd, er det en udfordring at skære gennem retorikken og afdække, hvad der så er godt for landmanden.

”En hensigtsmæssig måde at sikre både dyrenes og landmandens velfærd på, er som udgangspunkt at betale landmanden en fair pris for sine produkter”.

Se, now we are talking, så den lader vi lige stå lidt og gentager:

”En hensigtsmæssig måde at sikre både dyrenes og landmandens velfærd på, er som udgangspunkt at betale landmanden en fair pris for sine produkter”.

Det er vel meget aktuelt oven på dagens store nyhed – en (selv)tilfreds Henrik Sass Larsen kunne fortælle, at der er en ny finansieringsfond på vej til landbruget:

“Landbrugs- og fødevareerhvervet har stor betydning for dansk økonomi. Sunde landbrug skaber grundlag for modernisering og øgede investeringer i landbrugs- og fødevareerhvervet til gavn for vækst og arbejdspladser i hele Danmark.” “Det er lykkes at opnå enighed med landbruget og den finansielle sektor om en fælles indsats, der vil styrke udviklingen i landbruget, og som bygger oven på vores Vækstplan for fødevarer.

Den forhenværende brugsuddeler Dan Jørgensen supplerede prompt, at han var både glad og stolt (der er vist ved at gå politikerinflation i det udtryk) – og undlod ikke at minde om, at han ”netop har igangsat en række initiativer”, herunder ”Vækstplan for fødevarer” (som ingen aner hvad handler om og ingen har set nogen konsekvens af eller penge fra!!), samt have sat ekstra skub i investeringslysten med bl.a. 850 mio. kr. til nye bæredygtige stalde.

Ikke noget at sige til, at kritikken allerede hagler ned over Sass og Øko-Dan.

De fleste kommentarer går på, at det var bedre at lette landbrugets rammevilkår og lade bønderne tjene deres egne penge, frem for dette fordelingscirkus (sidstnævnte fra Øko-Dans side er jo helt tosset – det er penge han har opkrævet fra landbruget, som han nu fordeler rundt!)

L&F forholder sig pr. tradition nogenlunde positivt – denne gang nok på grund af elementet med konkurstruede landbrugsbedrifter – men i de sidste linjer af deres pressekommentar lyder det dog:

”Danske landmænd og fødevarevirksomheder kan kun være med på det globale marked, hvis vi får samme vilkår som vores konkurrenter. Det nytter ikke med danske særregler og ekstraomkostninger – vi skal have miljøregler og afgiftsniveau på niveau med vores nabolande” (Martin Merrild).

Ja, vi skal have noget ”Farmer welfare” skal vi – start med at betale landmanden en fair pris for produkterne og giv fornuftige rammevilkår – så behøves Dan & Co. i mindre grad at løbe rundt med nødhjælpstasken på den lange bane – og det bliver meget sjovere!

 

 

 

Please like & share:

Grund-vand-vid

Anledningen til overskriften er – som så mange gange før – vort højt elskede grundvand. Holder man sig til fakta, så viser alle målinger at der er styr på landbrugskemien – i modsætning til visse punktforureninger fra lossepladser m.v. og i særdeleshed i modsætning til, at de midler man finder i grundvandet ikke var landbrugskemikalier, men det vi over en kam kan kalde ”gårdspladsmidler” og som i øvrigt blev anvendt på banelegemer af DSB gennem mange år.

At der af og til blæses til alarm om fund af pesticider i grundvandet kan man ikke tage seriøst, så længe der er tvivl om, hvor reelt der tages prøver og hvordan data behandles.

Embedsmændene i Miljøstyrelsen/Naturstyrelsen nu er gået helt amok og har jaget kommunerne en skræk i livet – og så sandelig, om det ikke netop er landbrugsjord de har sendt dem ud at købe op/beskytte/tilplante med skov/gøre økologisk og hvad de ellers kan finde på af narrestreger. Jeg tænker bare – okay, det er der, det rene vand findes – nede under mit pløjelag. Det er jeg da ganske godt tilfreds med og landmænd er dermed ikke kun fødevareproducenter – de producerer ligefrem rent grundvand ved at dyrke jorden med anvendelse af både kunstgødning og kemi. Interessant:-)

Jeg skal dog indskyde, at det er udmærket at vi i dette land har en skarp holdning til, hvilke midler der er i anvendelse og at vi holder øje med, hvordan de nedbrydes – herunder, at vi er konsekvente med at udfase produkter, der ikke er i orden. Ikke engang en landmand ønsker at drikke forurenet grundvand – det er netop derfor jeg mener, at der nu er tale om ”overkill” så det basker!

Herunder, har jeg tilladt mig at kopiere Effektivt Landbrugs leder fra den 28. april direkte ind på min blog (jeg har ikke spurgt om lov, men det går nok). Lederen sætter lidt perspektiv på hysteriet – god læselyst, hvis du ikke allerede har læst den i Effektivt Landbrug. Den tåler dog sagtens at blive læst igen.

Intern overimplementering

”IF IT AIN’t broke, don’t fix it” hedder et engelsk udtryk. Hvis der ikke er noget galt, hvorfor så reparere det, lyder det på dansk og kan vel også oversættes til at undlade at bruge ekstra penge og ressourcer på noget, der allerede er sikret.

VI VIL DENNE gang sende vores utvetydige medfølelse til kommunalpolitikerne og hylde deres bestræbelser på at få budgetterne til at nå sammen. Det er ikke nemt, og der er masser af opgaver, der kunne tåle mere opmærksomhed. Toiletterne i folkeskolerne, undervisningen, åbningstiderne i daginstitutionerne, ældreplejen, huller i asfalten på de kommunale småveje, udskiftning af kloaknettets ældste strækninger, sagsbehandlingstiderne og meget, meget mere.

NU KOMMER DER så endnu et område, de friske mænd og kvinder i kommunerne kan kaste sig over og medtage i prioriteringen af de kommunale midler. I en vejledning til kommunerne og vandforsyningsselskaberne anmodes kommunerne nu om at udbygge indsatsplanerne for at beskytte grundvandet. I en detaljeret 40 sider lang vejledning forklares nu, hvordan der i de enkelte kommuner skal beskrives og iværksættes indsatsplaner, samt hvilke – ganske omfattende – indsatsplaner, der udføres af regionerne og af staten, der allerede har lagt mange ressourcer i kortlægning og beskrivelser.

GRUNDLÆGGENDE ER DER tale om først at opfinde og derefter at nedkæmpe trusler. Hvis ikke truslerne mod grundvandet synes stærke nok set fra de kommunale skriveborde, er der masser af hjælp at hente i den nye vejledning. Kommunale medarbejdere og kommunalbestyrelsesmedlemmer opfordres nærmest til at gå ind i en neurotisk angsttilstand for at forestille sig det, der kan gå galt i vandindvindingsområderne og potentielle vandindvindingsområder, for derefter at udarbejde handlingsplaner mode den trussel, fantasierne har frembragt.

DET KAN VÆRE svært at tage det helt alvorligt og bruge masser af mandskabs- og bureaukrati-timer på den grundvandsbeskyttelse, vi hylder os selv at have allerede. Således skriver Naturstyrelsen i vejledningens første linjer:” Vi har en unik tilstand, hvor dvi kan drikke vores grundvand stort set ubehandlet med kun anvendelse af simple rensning”. Vi spørger stilfærdigt, om der findes nogen som helst ude i landskabet, hos stat, regioner, kommuner, virksomheder, organisationer, styrelser eller andre, der har ytret ønsker om at ville true vort grundvand? Er det russerne, amerikanerne, eller hvem er det egentlig, der vil ødelægge vort grundvand?

 

 

Please like & share: